نوشته‌ها

تعریف قانون جذب

قانون جذب چگونه تاثیر میگذارد ؟

از سال‌ها پیش ملاکان، روانشناسان، اندیشمندان، ثروتمندان، متفکران و حتی رهبران سیاسی حول مسئله ” قانون جذب ” یا ” قانون راز” یا ” قانون جذب کائنات ” یا همان ” قانون جذب عشق ” اینجا و آنجا صحبت می‌کردند، آن ها شاید دقیقا نمی دانشتند قانون جذب چیست ولی به صورت تصادفی به اصول آن دست پیدا کرده بودند. در واقع به ‌طور مشخص این قانون پس از انتشار ” کتاب راز که به آن کتاب قانون جذب هم می گفتند، توسط خانم راندا برن دراواخر سال ۲۰۰۶ ، موضوع قانون جذب به ‌سرعت محبوبیت خود را در میان عموم مردم بازیافت.

ادامه مطلب …