بهشت درون خدتان خودتان است

براساس متون كهن ( بهشت درون خودتان قرار دارد) و هر آنچه كه در موردش صحبت مى كنيد ارتعاش هستى شماست.

وقتى داراى كالبد مادى تان هستيد به طور خودكار در بالاترين ارتعاش عشق ناب و مطلق قرار داريد، زيرا اين ارتعاش، ارتعاش هستى تان است. در دوران قديم اين ارتعاش بالاى عشق بهشت ناميده مى شود.

اما بهشت به خاطر اين است كه در دنيا در طول زندگى خود آن را پيدا كنيد- نه پس از مرگ. شما بايد وقتى كه در اين دنيا هستيد بهشت را پيدا كنيد.

در واقع بهشت در درون تان قرار دارد. زيرا بهشت ارتعاش هستى شماست.

براى يافتن بهشت در اين دنيا بايد در ارتعاش مشابه با جهان هستى خود -يعنى عشق خاص زندگى كنيد.

آيا دلتان نمى خواهد كه دستانتان را دور زندگى تان حلقه كنيد واز زندگى تشكر كنيد.

آيا به خاطر ماجراجويى هايى كه پيش رو داريد هيجان زده نيستيد؟ آيا دلتان نمى خواهد روى قله ى كوه بايستيد و شادمانه به زندگى بگوييد بله؟؟

هدف زندگى

هدف زندگى شما شادابى ميباشد، و شما فكر ميكنيد بزرگترين لذت در زندگى چه چيزى است؟ بخشش. اگر شش سال پيش كسى به من ميگفت بزرگترين لذت زندگى بخشدن است، به او ميگفتم:( من براى گزارندن امورات زندگى خودم به شدت در تلاش و سحت كار كردن هستم. چيزى ندارم به كسى ببخشم). بزرگترين لذت زندگى بخشيدن است زيرا تا زنانى كه چيزى به كسى نبخشيد براى زندگيتان دايما بايد دست پنجه نرم كنيد.

زندگى پراز مشكلات است كه يكى بعداز ديگرى اتفاق مى افتند، و درست زمانى كه فكر ميكنيد همچيز روبراه است، چيزى اتفاق مى افتد كه باعث مى شود شما دوباره به دردسر بيفتيد.بزرگترين لذت زندگى بخشش است،

تنها يك چيز براى بخشش وجود دارد-عشق -عشق تان_ مثبت انديشى، شادابى،هيجان، قدردانى، و احساساتتان حقيى ترين و جاودانه ترين چيزهاى زندگى تان مى باشند.

تمام ثروت هاى دنيا همپاى ازشمندترين نعمت خداوند در آفرينش شما -همان عشق درون تان -نمى باشد.

بهترين هاى خود را به ديگران ببخشيد.عشق خود رابه ديگران ببخشيد چون كه اين عشق آهنربايى براى جذب كليه ى ثروت ها مى باشد و در اين وقت است كه زندگى تان به غنى ترين حد ممكن خواهد رسيد،

هنگامى كه عشق مى ورزيد، كل هدف زندگى تان برآورده مى شود. وقتى عشق اهدا مى كنيد در عوض عشق شادابى بيشتر دريافت كرده طورى كه احساس مى كنيد اين عشق بيشتر از آن چيزى است كه ظرفيت پذيرش را داريد.

اما شما قادر به دريافت عشق و لذت بى حد و مرز ر نامحدود هستيد، زيرا اين ساختار واقعى تات است.

چگونه احساسات بد را حذف كنيم

با تغيير حس شما قادر به تغيير همه چيز در زندگى تان مى باشيد.

هنگام تغيير نوع احساستان آن مجبور به تغيير مى باشد.ولى براى تغيير احساستان سعى كنيد تا از شر احساسات بد منفى خلاص شويد چون دليل ايجاد همه آنها عدم حضور عشق است.

به جاى حذف احساسات منفى عشق را در اين احساسات وارد كنيد.سعى در رهايى از خشم و ناراحتى نكنيد و دوى اين حس ها با اضافه شدن عشق از بين ميرود. هيچ چيزى نيست كه آن را از خود دور كنيد.

هنگام اضافه كردن عشق تمام احساسات بد از بين مى روند.فقط و فقط يك نيرو در زندگى وجود دارد وآن نيروى عشق است.

شما يا حس خوشى داريد چون سرشار از عشقيد و يا احساس بدى داريد چون هيچ حسى دال بر عشق ندارد اما واقعيت اين است كه تمام احساساتتان بيانگر درجه اى از حضور عشق است.

تصور كنيد كه عشق مثل آب داخل ليوان است و اين ليوان جسم شماست. هنگام كه ليوان فقط اندكى آب دارد و عارى از آب مى باشد.

شما نميوانيد سطح آب را با نزاع و كشمكش و دعوا در سطح خالى و تلاش براى پركردن اين سطح بالا ببريد.

راه حل ممكن است براى پركردن سطح خالى ريختن آب است.

وقتى كه احساسات بدى داريد،خالى و عارى ازعشق هستيد و وقتى به جسم تان عشق مى افزاييد احساسات بد از شما درو ميشود.

احساس و جذب خواسته ها

شما مى توانيد اين طور بينديشيد كه چيز هاى دلخواه تان مسايل بسيار مهم و بزرگى هستند اما با اين طرز تفكر چشم اندازتان نامناسب خواهد بود.

با اين طرز تفكر در واقع به قانون جذب اطلاع ميدهيد كه دستيابى به خواسته تان بسيار سخت دشوار است و احتمالا براى رسيدن به آن زمان زيادى لازم است واين همان را دريافت خواهيد كرد.

اگر فكر ميكنيد كه خواسته هايتان بسيار بزرگ است و براى دستيابى به آن با مشكلات و وقفه زمانى روبرو خواهيد بود،
بايد آن را بدانيد كه هيچ نقطه بزرگ و يا كوچكى براى نيروى جذب وجود ندارد و زمان در برابر اين نيرو كاملا بى مفهموم است.

براى كمك به داشتن دورنمايى درستى از قانون آفرينش (جذب) مهم نيست كه نيت قلبى تان چه اندازه بزرگ باشد فكر كنيد كه اين خواسته هم اندازه يك نقطه كوچك است.

ممكن ايت خواستار داشتن خوانه،ماشين،تعطيلات،پول، و همسر كامل ،شغل رويايى،ويا فرزند باشيد.

ممكن است بخواهيد كه بدن سالم و سلامتى داشته، امتحاناتتان را با موفقيت پشت سر بگذاريد و به كالج خاصى وارد شويد، ركورد جهانى را در زمينه اى خاص بشكنيد، رئيس جمهور، بازيگر موفق، وكيل،نويسنده،معلم شويد،

مهم نيست كه چه ميخواهيد،تصور كنيد كه خواسته تان به بزرگى يك نقطه است چون براى نيروى جذب نيت و خواسته تان كوچك تراز بك نقطه است.


ببخشيد تا بيشتر دريافت كنيد

طبق قانون جذب هرچيزى را كه ببخشيد همان را دريافت ميكنيد.

اگر قانون جذب را مثل آينه،يا دستگاه كپى در نظر بگيريد تصور احساس خواسته هايتان طبق اين قانون برايتان راحت تر و قابل در ك خواهد بود.

تصور كنيد قانون جذب مثل يك آينه است. چون آينه تصوير هرچيزى را كه در برابر باشد منعكس ميكند.

قانون جذب مثل پژواك صدا مى باشد چون هر صداى كه بيرون مى آيد دقيقا همان صدا پژواك مى يابد و يا قانون جذب را مثل بوم رنگ در نظر بگيريد كه هرچه آن را پرتاب كنيد دوباره به سمت خودتان باز ميگردد.

قانون جذب مانند دستگاه كپى است چون هرچه شما به آن بدهيدعينا همان را دوباره به وجود آورده و تحويل خواهد داد.

قصه واقعى اين است كه شما، جهان و كائنات همگى نامحدود هستيد. دنياها و احتمالاتى وجود دارند كه با وجود اين كه شما قادر به ديدنشان نيستيد. وجود دارند.

بايد شروع به تعريف داستان ديگرى بكنيد.بايد داستان جالب زندگى تان را تعريف كنيد چون هر داستانى كه ميگوييد چه خوب چه بد قانون جذب بايد مطمعن شود كه شما آن را دريافت كرده و آن همان داستان زندگى تان خواهد بود.

خواسته هايتان را تصور و احساس كنيد و خواهيد كه همگى آنها را به صورت تصاريرى در زندگى تان دريافت خواهيد كرد.

هرچقدر ميتوانيد به چيزهاى كه دوست داريد عشق بورزيد و احساس خوب و خوش داشته باشيد و در اين صورت نيروى عشق شما را با مردم ، شرايط و اتفاقاتى كه دوستدارش هستيد احاطه خواهد كرد.

شما اين توان را داريد كه هرچه مى خواهيد بشويد و هرچه دوست داريد انجام بديد.

رابطه احساس و زندگی

هرآنچه را حس كنيد وارد زندگيتان ميشود

هرچيزى درحيات خاصيت مغناطيسى داشته و ارتعاش هاى مغناطيسى از خود ساطع ميكند.

احساسات و افكار شما ارتعاش هاى مغناطيسى هستند. احساسات خوب بيانگر اين مى باشند كه شما روى ارتعاش عشق هستيد. احساسات بد نشان مى دهدكه شما روى ارتعاش منفى هستيد.
هر احساسى كه داريد چه خوب چه بد، تعيين كننده ارتعاش شما بوده و مانند يك آهنربا شما قادر به جذب افراد، اتفاقات، و شرايطى كه مساوى با ارتعاش شما مى باشيد.

اگر احساس شوق و اشتياق فراوان داريد ارتعاش به وجود آمده از اين احساس افراد، موقعيت ها ر اتفاقات پراشتياق را جذب خواهى كرد.

اگر احساس ترس درشما باشد ارتعاش حاصل از آن افراد،شرايط و اتفاقات واهمه انگيزى را برايتان جذب خواهد كرد.

شما هيچ وقت درباره ارتعاش مخصوص خودتان سردرگم نخواهد بود زيرا كه ارتعاش ويژه ى شما دقيقامطابق باحسى است كه در آن لحظه داريد.

شما باتغيير نوع احساستان قادر به تغيير ارتعاش هاى خود هستيد.

با تغيير احساساتتان تمام چيزهاى دور و برتان تغيير خواهد كرد زيرا شما در يك ارتعاش جديد قرار ميگيريد.

مى توانيد هر موقعيتى رازدر زندگى تجربه كنيد و نتيجه ممكن از اين موقعين را شاهد باشيد.

هر نتيجه اى قابل دستيابى مى باشد زيرا كه شما قادر به داشتن هر نوع احساس در هر موقعيتى هستيد.

ارتباط با ديگران مى تواند در روى ارتعاش شادى،اذت،هيجان، رضايت و هر ارتعاش احساس خوب ديگرى باشد و نيز همين ارتباط مى تواند در روى ارتعاش كسل كننده، نااميد كننده، نگران كننده، بى شوقى، افسرده كننده و هر ارتعاش بد ديگرى باشد، اين ارتباطات هرگونه نتيجه اى مى تواند داشته باشند و نوع احساس شما تعيين كننده دقيق نوع اتفاقات است كه در چنين ارتباطى رخ خواهد داد.

هراحساسى كه در مورد يك ارتباط در شما ايجاد شود دقيقا در همان ارتباط به شما برميگردد.

اگر هميشه در رابطه تان احساس نشاط و شادابى داشته باشيد در اين صورت شما انرژى عشق و نشاط توليد مى كنيد و به تبع آن ارتباطى مسرت بخش و مملو از عشق خواهد داشت زيرا اين بازتاب ارتعاش توليد شده درون شما كه به خودتان بر ميگردد.

چطور يك موضوع منفى را تغيير دهيم؟

اگر چيز منفى در زندگيتان باشد و بخواهيد آن را تغيير دهيد مراحل كار يكسان است:

با تصور و احساس خواسته تان به آن عشق بورزيد.

به ياد داشته باشيد هر چيزى به دليل عدم حضور عشق به وقوع مى پيوندد و بنابر اين مجبور به تصور متضاد با موقعيت منفى هستيد به عنوان مثال اگر بيمارى داريدكه مايل به ترك آن از بدن تان هستيد نسبت به بدن سالم و بدن بيمار خود عشق بورزيد.

اگر در حال استفاده از پروسه آفرينش براى تغيير چيز منفى هستيد بايد اين نكته را بدانيد كه مجبور به تغيير چيز مثبت به منفى هستيد.

اين روش، روش دشوار براى انجام مى باشد و روش كار پروسه خلق اين چنين نمى باشد. آفرينش يعنى توليد پديده اى جديد كه جايگزين پديده هلى قبلى و قديمى شود.

لازم نيست كه به اين بينديشيد كه مجبور به تغيير چه چيزى هستيد.

ادامه مطلب …

تعریف قانون جذب

قانون جذب چگونه تاثیر میگذارد ؟

از سال‌ها پیش ملاکان، روانشناسان، اندیشمندان، ثروتمندان، متفکران و حتی رهبران سیاسی حول مسئله ” قانون جذب ” یا ” قانون راز” یا ” قانون جذب کائنات ” یا همان ” قانون جذب عشق ” اینجا و آنجا صحبت می‌کردند، آن ها شاید دقیقا نمی دانشتند قانون جذب چیست ولی به صورت تصادفی به اصول آن دست پیدا کرده بودند. در واقع به ‌طور مشخص این قانون پس از انتشار ” کتاب راز که به آن کتاب قانون جذب هم می گفتند، توسط خانم راندا برن دراواخر سال ۲۰۰۶ ، موضوع قانون جذب به ‌سرعت محبوبیت خود را در میان عموم مردم بازیافت.

ادامه مطلب …